รายงาน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • Version 1.0
  • Download
  • File Size 11.04 MB
  • File Count
  • Create Date พฤษภาคม 17, 2019
  • Last Updated พฤษภาคม 17, 2019

รายงาน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายงาน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted in and tagged .