ประกาศหลักเกณฑวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2559

  • Version 1.0
  • Download
  • File Size 10.09 MB
  • File Count
  • Create Date พฤษภาคม 17, 2019
  • Last Updated พฤษภาคม 17, 2019

ประกาศหลักเกณฑวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2559

ประกาศหลักเกณฑวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2559

Posted in and tagged .