Industrial Education

 

Department of Industrial Education

Asst. Prof. Dr. Sirirat Petsangsri
Head of Department of Industrial Education 

 

Lecturers of Department of  Industrial Education 

Assoc. Prof. Dr.
Chantana Viriyavejakul

 

Assoc. Prof. Dr.
Kanchana Boonpuck

Assoc. Prof. Dr.
Paitoon Pimdee

 

Assoc. Prof.
Attarporn Ridhikerd

Asst. Prof. Dr.
Sirirat Petsangsri

Assoc. Prof. Dr.
Punnee Leekitchwatana

Assoc. Prof. Dr.
Pariyaporn Tungkunanan

Asst. Prof. Dr.
Thanogsak Sovajassatakul

Asst. Prof. Dr.
Aukkapong Sukkamart

Asst. Prof. Dr.
Somkiat Tuntiwongwanich

Asst. Prof. Dr.
Krissana Kiddee

Asst. Prof. Dr.
Thiyaporn Kantathanawat

Asst. Prof. Dr.
Thanin Ratanaolarn

Assoc. Prof. Dr.
Boonchan Sisan

Asst. Prof.
Sangutai Moto

Mr. Mai Charoentham

Mr. Wacharin Kongpiboon

Assoc. Prof. Dr.
Suwanna Innoi

Asst. Prof. Dr.
Jirarat Sitthiworachart

Asst. Prof. Dr.
Ampapan Tuntinakhongul

Asst. Prof. Dr.
Piyapong Sumettikoon

Assoc. Prof. Dr.
Malai Tawisook