หน้าแรก

สพฐ. ร่วมกับ สจล. จัดโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)...

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้าประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ...

อ่านต่อ...

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำรวจครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563...

อ่านต่อ...

การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับปี พ.ศ. 2563
...

อ่านต่อ...

วิดีโอ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เรียนครุศาสตร์ฯ ได้มากกว่าความเป็นครู

วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว็บลิงค์