ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256406.05.2021
เร็ว ๆ นี้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
ประกาศร่าง TOR คลิกที่นี่
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256304.02.2020
2.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256304.02.2020
3.แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดจำลองการควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีงานกัดอุตสาหกรรมเสมือนจริงส่งข้อมูลแบบไร้สาย13.02.2020
4.แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชในระบบปิด13.02.2020
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
1.ราคากลาง ชุดจำลองการควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีงานกัดอุตสาหกรรมเสมือนจริงส่งข้อมูลแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด
2.ราคากลาง ชุดครุภัณฑ์ 4.0 ระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมการขับเคลื่อนแบบ 3D จำนวน 1 ชุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
ประกาศร่าง TOR คลิกที่นี่
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
1. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม
2.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม
3.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์
4.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม
5.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
1. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม
2.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม
3.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์
4.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม
5.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ
ลำดับรายการ/ชื่อเรื่องวันที่ไฟล์แนบ