โครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

 

Posted in ข่าวอบรมสัมมนา.