โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต แบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม ZoomPosted in ข่าวอบรมสัมมนา.