สพฐ. ร่วมกับ สจล. จัดโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.