ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้าประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.