ยินดีต้อนรับนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 แบบโควต้า
ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.