ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมทดลองใช้งาน iThesis

ประชาสัมพันธ์ iThesis

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมทดลองใช้งาน
ระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
สอบถาม โทร. 02329-8000 ต่อ 5098

 

Posted in ข่าวอบรมสัมมนา.