การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชา บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ