หน้าแรก

แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19...NEW

อ่านต่อ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...NEW

อ่านต่อ...

การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี...

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้าประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ...

อ่านต่อ...

วิดีโอ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เรียนครุศาสตร์ฯ ได้มากกว่าความเป็นครู

วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว็บลิงค์