หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ แบบโควตา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ ปีการศึกษา 2564 ...NEW

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ ปีการศึกษา 2564...NEW

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา English Exit Exam (2nd Wave COVID-19 Batch) รอบเดือนมีนาคม...NEW

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19...NEW

อ่านต่อ...

วิดีโอ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เรียนครุศาสตร์ฯ ได้มากกว่าความเป็นครู

วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว็บลิงค์