หน้าแรก

การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี...

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564...

อ่านต่อ...

สพฐ. ร่วมกับ สจล. จัดโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)...

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้าประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ...

อ่านต่อ...

วิดีโอ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เรียนครุศาสตร์ฯ ได้มากกว่าความเป็นครู

วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว็บลิงค์